Be
X
איילים

שיתוף פעולה מרגש עם עמותת איילים המאפשרת מגורים משמעותיים ותרומה לחברה ולקהילה יחד עם קבלת מלגה.

העמותה מעבירה את סניפה הצפונה למתחם שלנו וכולנו מרוויחים.

מה זה אומר?

יותר חווית מגורים
יותר פעילות
יותר עשיה חברתית
יותר קהילה
יותר מלגת לימודים

למדו עוד באתר של איילים

לצפייה בדירות >צפייה בחוזה

פתיחת שנת הלימודים 2023-24

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות